Tu nájdete zoznam akcií na ktorých nás budete môcť vidieť v tomto roku.

TačkoCup&Fest 2. 6. 2018
Vystúpenie na festivale v Strážnici v medzinárodnom programe MUZIČKY 21. 6. – 24. 6. 2018
FidliCanti a FolCorn predvedú na festivale Tanec Slnka 26. 7. 2018
Vystúpenie na hrnčiarskej akcii v Modre 1. 9. 2018
Orešanský rínek ľudovej muziky 20. 10. 2018
Svätoštefanská ľudová svätá omša 26.12. 2018

…ak máte záujem o vystúpenie na vašom festivale/akcii ozvite sa prosím do správy alebo na tel. číslo 0908 678 255

…s láskou a vďakou Vaši FidliCanti

Uplynulé udalosti

Starosvätská zábava Smolenice 18. 2. 2017
Arcibiskupský ples 18.2. 2017
Pochovávanie basy Horné Orešany 25.2.2017
Veľkonočné tvorivé dielne Horné Orešany 8. 4. 2017
Majáles Lošonec 20. 5. 2017
Častovské sávnosti 27.5.2017
TÁČKOCUP Horné Orešany 10. 6.2017
EKOFEST  Trnava 24. 6. 2017
Podžitavské slávnosti 25. 6. 2017
COUNTRYFEST 7. 2017
TANEC SLNKA (Stará Turá) 29. 7. 2017
4. Orešanský rínek 28. 10. 2017
Vianočné trhy Častá 2. 12. 2017