FidliCanti

Sme mladá ľudová hudba, ktorá vznikla spojením najskôr dvoch, postupne viacerých rodín z Horných Orešian a okolia. Ako na Slovensku výnimočná kapela tohto druhu sa snažíme fungovať na princípe rodinnej medzigeneračnej spolupráce. Deti hrajú a spievajú, ostatní rodinní príslušníci združení v OZ organizujú podujatia a zabezpečujú chod hudobného zoskupenia. Názov ľudovej hudby rovnako vyjadruje spojenie, tentokrát našich dvoch najväčších záľub: Fidli-muzicírovanie a Canti-spievanie.

Prvýkrát sme si spolu zahrali na Vianoce v roku 2010 ešte ako detská ľudová hudba. Odvtedy sa nám podarilo vydať tri CD s ľudovou hudbou ( FidliCanti – Štúdio Pod povrchom, 2013, Oríšky – Musae Polymnia 2014, Vánočné – Musae Polymnia 2015), zúčastňujeme sa na festivaloch (MFS Myjava, MFF Strážnica, Požitavské folklórne slávnosti atď.). Zdokonaľujeme sa na workshopoch (Tanečná školička, Muzigantské Priepasné atď.). Organizujeme vlastné veľké festivaly (Rínek, TackoCupFest) a mnohé podujatia a vystúpenia pre širokú verejnosť všetkých generácii.

V súčasnosti kráčame dvomi smermi

V ľudovom zložení sa snažíme objavovať a oživovať hudbu našich predkov so zachovávaním tradičných foriem a štýlu hrania. Cimbalová hudba FidliCanti ponúka čistý folklór predovšetkým orešanského mikroregiónu so snahou o autenticitu.

FidliCanti – FolCorn je experimentálne teleso, ktoré sa sformovalo v roku 2016. Pohrávanie sa s tvrdšími žánrami (world music, etno music, pop a rock) otvorilo dvere ďalším členom a prinieslo nám celkom nové možnosti umeleckého vyjadrenia sa. Po výhre súťaže mladých kapiel (Cityclub Trnava, 2017) sme pripravili prvé autorské skladby. Môžete si ich vypočuť na našich neľudových vystúpeniach a festivaloch ( Ekofest, Tanec slnka, Táčkocup&fest, atď) a tiež na našom novom CD, ktorý práve pripravujeme.

folk-01-b

NÁŠ TÍM

Kto vám zafidliká?