Svätoštefanská ľudová omša

„Krojovaná omša“

Ľudová hudba FidliCanti po prvý raz zahrala v roku 2010 a to 26. decembra. Naše  narodeniny oslavujeme ako inak – v kroji a ľudovo. Každoročne na Štefana v spoločnom slávení sv. omše zavŕšime rok a poďakujeme zaň.