Pochovávanie basy

„Naša basička“

Aj Fidlibasa musí stíchnuť, „ked sa fašang krácí“. V spolupráci s OcÚ sa zabávame, žartujeme, hostíme a odprevádzame basu na odpočinok až do Veľkej noci – ako sa patrí.