Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019

„Na fašangy výskaj, v póste brucho scískaj“

Fašiangové radovánky, plesanie a hodovanie sa blíži ku koncu. V sobotu, 2. marca ich zavŕšime na fašiangovej zábave v KD, ktorá začne o 18.00 a vyvrcholí pochovaním Fidlibasy. Príďte si s nami zavýskať.

Srdečne vás pozýva a o pohostenie i dobrú náladu sa postará OcÚ v spolupráci s OZ FicliCanti.